Consultant: +84-937 44 55 77
Info: 098 44 55505
support@eb5Life.com

Tommie Hotel Hollywood

//
Comment0

Tommie Hotel Hollywood và Hollywood Citizen News – đang gấp rút thu nhận hồ sơ của các nhà đầu tư Việt Nam cho việc nộp đơn I-526 trước thời hạn thay đổi chính sách EB-5 vào ngày 30 tháng 9 năm 2018.

Tommie Hotel Hollywood đã được phê duyệt cho 30 nhà đầu tư I-526. Sau ngày 30 tháng 9 bạn khó có cơ hội để đầu tư 500,000 US đô la như hiện tại. Luật pháp sẽ được Quốc hội thông qua để tăng số tiền đầu tư cao hơn 500,000 USD, vì thế bạn cần nộp đơn I-526 trước ngày 30 tháng 9 để khóa số tiền đầu tư là 500,000 US đô la.

Chúng tôi cũng vui mừng thông báo rằng hơn 30 nhà đầu tư tại Tommie Hotel Hollywood (Hollywood Dream Phase 4) đã bắt đầu nhận được sự chấp thuận I-526 của họ! Dự án đã bắt đầu xây dựng kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2018.

Click vào đây để xem hình ảnh hiển thị trực tiếp địa điểm đang xây dựng. Username: monitor Password: monitor

Leave a Reply