Consultant: +84-937 44 55 77
Info: 098 44 55505
support@eb5Life.com

Hội thảo chuyên đề “Đầu tư Định cư”

Hội thảo EB-5 tại Park Hyatt Saigon 6 & 7/03/2018

Project Info

Client EB5 Investors Magazine
Skills Investment for Green Card

Project Description

Hơn 30 công ty phát triển nhà ở, khách sạn, khu vui chơi giải trí của chương trình EB5 – lấy thẻ xanh định cư, chương trình mua nhà có quốc tịch trên 7 quốc gia đã hội thảo tại Khách sạn Park Hyatt Saigon, số 2 Quảng trường Lam Sơn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon) trong hai ngày về chuyên đề “Đầu tư Định cư” đã thu hút gần 500 nhà đầu tư đến từ nhiều tỉnh/thành trong cả nước, trong đó các nhà phát triển dự án, trung tâm phát triển dự án EB-5 đến từ nhiều nước trên thế giới, nhưng phía Hoa Kỳ là nhiều nhất. Trong bối cảnh Việt Nam đang bùng nổ là một trong những thị trường EB-5 phát triển nhanh nhất trong khu vực Á châu sau Trung quốc.