Consultant: +84-937 44 55 77
Info: 098 44 55505
support@eb5Life.com

Doanh nhân Việt-Mỹ Giao lưu tại Novotel Saigon Center

B2B Matching

Project Info

Client Vietnamese-American Business Meeting
Skills Business Connections
Tags /

Project Description

Công ty TNHH EB5 Life và Grand Aster USA cùng nhiều doanh nhân Việt-Mỹ tại Khách sạn Novotel, Quận 3, TP.HCM ngày 19/02/2017